Quy chế Website
Banner khuyến mãi trái

Bỏ Thanh tra Xây dựng cấp xã, phường

04/06/2013 18:24:49

Dân trí) - Thủ tướng vừa có quyết định cơ cấu lại Thanh tra Xây dựng (TTXD). Theo đó chỉ duy trì hai cấp là cấp bộ Xây dựng và sở Xây dựng. Thanh tra xây dựng tại phường xã sẽ không còn duy trì.

Nội dung này năm trong Nghị định 26 có hiệu lực từ ngày 15/5 sẽ thay thế Nghị định 46/2005 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng. Theo Nghị định mới này,  TTXD cấp huyện hiện đang trực thuộc UBND cấp huyện sẽ được tổ chức lại thành các đội do Sở Xây dựng quản lý. Còn TTXD cấp phường, xã, thị trấn sẽ không được duy trì.
 
Nhà siêu mỏng, siêu méo tại một đường mới mở tại Hà Nội
Nhà siêu mỏng, siêu méo tại một đường mới mở tại Hà Nội
 
Cũng theo Nghị định này, riêng thanh tra sở Xây dựng TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được tổ chức các đội đặt tại địa bàn cấp huyện. Chính phủ cũng yêu cầu chấm dứt việc thí điểm thành lập TTXD quận, huyện và TTXD xã, phường, thị trấn tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
 
Trước đó, bộ Xây dựng đã lên phương án sắp xếp lại lực lượng TTXD tại quận, huyện, xã, phường ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Theo đó, sẽ bỏ TTXD ở các quận, huyện, xã, phường, sáp nhập toàn bộ lực lượng này vào Thanh tra Sở Xây dựng và được tổ chức thành biên chế các đội.
 
Theo báo cáo tổng kết, năm 2012, toàn TP Hà Nội có 16. 233 công trình, trong đó có 1.688 công trình xây dựng không phép, sai phép 383 công trình. Đứng đầu danh sách các quận, huyện với số công trình không phép là huyện Đông Anh (544), huyện Từ Liêm (315) chiếm 50% tổng số công trình xây dựng.
 
T.Chí